הרב אורי שרקי

תהילים - ביטול הרע (פרק ע"ו)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו