הרב אורי שרקי

תהילים - "לא היה בך אל זר" (פרק פ"א)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו