הרב אורי שרקי

תהילים - האמנם "א-להים אתם"? (פרק פ"ב)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו