הרב אורי שרקי

תהילים - חסד ואמת נפגשו (פרק פ"ה)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו