הרב אורי שרקי

תהילים - ישועה פרטית בעלת משמעות אוניברסלית (פרק פ"ו)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)