הרב אורי שרקי

תהילים - "נכבדות ידובר בך עיר הא-להים" (פרק פ"ז)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)