הרב אורי שרקי

תהילים - "נכבדות ידובר בך עיר הא-להים" (פרק פ"ז)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו