מה משמעותה של הקשת בברית לאחר המבול?

ד' בחשון תשס"ז

שאלה:

מה משמעותה של הקשת בברית שכורת ה' לאחר המבול? האם לא הייתה קשת לפני כן? מה מסמלים הצבעים לגבי הרעיון שבברית? ואם יש משמעות (הפוכה) לכך שדגל "הגאים" מכיל דוקא את צבעי הקשת?תשובה:

הרמב"ן אומר שהקשת היתה גם קודם, אלא שמכאן ואילך הפכה לאות ברית. הצבעים מבטאים את זה שהברית היא על כל המידות האלוהיות כאחד. אינני יודע משמעות לדגלם של אלה.