הרב אורי שרקי

מלכים - טכניון, סדרת תשנ"ו - תשנ"טקבצי MP3 (חסר חלק ההקלטות):

מלכים א'

שיעור 1, א'-א'. 44 דקות. 16MB. כ"ה באייר תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 2, א'-ד'. 18 דקות. 7MB. ג' בסיון תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 3, א'-ל"ב. 27 דקות. 10MB. י' בסיון תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 4, א'-נ'. 48 דקות. 17MB. א' בתמוז תשנ"ו.
שיעור 5, ב'-כ"ה. 8 דקות. 3MB. כ"ט בתמוז תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 6, ג'-א'. 34 דקות. 12MB. י"ב באלול תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 7, ה'-א'. 57 דקות. 20MB. י"ט באלול תשנ"ו.
שיעור 8, ה'-ו'. 43 דקות. 15MB. כ"ו באלול תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 9, ו'-א'. 34 דקות. 12MB. ד' בתשרי תשנ"ז.
שיעור 10, ו'-ט'. 39 דקות. 14MB. כ"ה בתשרי תשנ"ז.
שיעור 11, ו'-ט"ו. 38 דקות. 14MB. ב' במרחשוון תשנ"ז.
שיעור 12, ז'-א'. 8 דקות. 14MB. ט"ז במרחשוון תשנ"ז. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 13, ז'-י"ג. 19 דקות. 7MB. א' בכסלו תשנ"ז.
שיעור 14, ז'-כ"ג. 15 דקות. 5MB. ח' בכסלו תשנ"ז.
שיעור 15, ז'-כ"ה. 17 דקות. 6MB. ט"ו בכסלו תשנ"ז.
שיעור 16, ז'-מ'. 23 דקות. 8MB. כ"ב בכסלו תשנ"ז.
שיעור 17, ח'-א'. 19 דקות. 7MB. ז' בטבת תשנ"ז.
שיעור 18, י"ב-כ"ח. 31 דקות. 11MB. חסרים תחילה וסוף ההקלטה.
שיעור 19, כ"ב-י"ז. 43 דקות. 15MB.
שיעור 20, כ"ב-נ"א. 21 דקות. 7MB. כ"א בשבט תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.


מלכים ב'

שיעור 1, ב'-י"ט. 22 דקות. 8MB. י"ב באדר תשנ"ח.
שיעור 2, ג'-ד'. 21 דקות. 8MB. י"ט באדר תשנ"ח.
שיעור 3, ד'-א'. 14 דקות. 5MB. כ"ו באדר תשנ"ח.
שיעור 4, ד'-ה'. 20 דקות. 7MB. ד' בניסן תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 5, ו'-א'. 16 דקות. 6MB. ט' באייר תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 6, ו'-כ"ד. 11 דקות. 4MB. ט"ז באייר תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 7, ז'-ג'. 14 דקות. 5MB. כ"ג באייר תשנ"ח.
שיעור 8, ח'-א'. 29 דקות. 10MB. א' בסיון תשנ"ח.
שיעור 9, ח'-כ"ה. 19 דקות. 7MB. ח' בסיון תשנ"ח.
שיעור 10, ט'-כ"ט. 13 דקות. 5MB. ט"ו בסיון תשנ"ח.
שיעור 11, י"ד-א'. 18 דקות. 7MB. כ' בתמוז תשנ"ח.
שיעור 12, ט"ז-ו'. 19 דקות. 7MB. י"ז באלול תשנ"ח.
שיעור 13, י"ז-א'. 18 דקות. 6MB. כ"ד באלול תשנ"ח. איכות הקלטה גרועה בסוף הקובץ.
שיעור 14, י"ז-כ"ד. 17 דקות. 6MB. ל' בתשרי תשנ"ט.
שיעור 15, י"ז-כ"ז. 21 דקות. 8MB. י"ד במרחשוון תשנ"ט.
שיעור 16, י"ח-א'. 14 דקות. 5MB. כ"ד בטבת תשנ"ט.
שיעור 17, י"ח-ט'. 13 דקות. 5MB. ב' בשבט תשנ"ט.
שיעור 18, י"ח-י"ז. 14 דקות. 5MB. ט' בשבט תשנ"ט. איכות הקלטה גרועה בתחילת הקובץ.
שיעור 19, י"ט-א'. 9 דקות. 3MB. כ"ג בשבט תשנ"ט.
שיעור 20, י"ט-א'. 11 דקות. 4MB. כ"ח באדר תשנ"ט.
שיעור 21, י"ט-כ'. 27 דקות. 10MB. כ"ז בניסן תשנ"ט.
שיעור 22, כ'-א'. 18 דקות. 7MB.
שיעור 23, כ'-ד'. 35 דקות. 13MB.
שיעור 24, כ"א-א'. 24 דקות. 9MB.
שיעור 25, כ"א-י"ח. 16 דקות. 6MB.
שיעור 26, כ"ב-א'. 19 דקות. 7MB.
שיעור 27, כ"ב-ח'. 27 דקות. 10MB.
שיעור 28, כ"ג-י"ב. 28 דקות. 10MB. ט"ו בתמוז תשנ"ט.
שיעור 29, כ"ג-ל"א. 20 דקות. 7MB.
שיעור 30, כ"ד-א'. 16 דקות. 6MB.
שיעור 31, כ"ה-א'. 21 דקות. 8MB.
שיעור 32, כ"ה-י"א. 4 דקות. 2MB. חסר סוף ההקלטה.