הסבר בתלמוד למה אין נ' ב-"אשרי יושבי ביתך"

י' בחשון תשס"ז

שאלה:

למה אין נ' ב-"אשרי יושבי ביתך", בברכות דף ד' ר' יוחנן אומר שזה בגלל שזה רומז לנפילה, אבל בעצם נ' יכולה להיות גם "נצח", "נחמה" מילים נוספות חיוביות ולאו דווקא שלילית כמו נפילה. למה אם כן דוד המלך לא כתב פסוק שמתחיל בנ'?תשובה:

עיין בפירושו של המהר"ל על סוגיה זו בספר נצח ישראל.