הרב אורי שרקי

מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? - קבלה לעומת מיסטיקה

חורף תשע"אהקלטת וידאו