מציאת ספר תורה ע"י יאשיהו ובקורת המקרא

י' בחשון תשס"ז

שאלה:

מטרידה אותי מאד השאלה של אמיתות המסורת לאורך שרשרת הדורות לאור הסיפור של מציאת ספר תורה ע``י יאשיהו. הרושם שנוצר מהסיפור הוא שעמ``י בתקופה זו כלל לא הכיר את ספר התורה-ולכן היה בהלם מגילוי הספר. יוצא שגם פסח שעשה יאשיהו נעשה עקב מה שהיה כתוב בספר שמצא ,ולא בגלל מסורת מאבותיו. נראה, שלכאורה יש מקום לטענה שחלילה, התורה נכתבה בידי אדם ואומצה ע``י העם מאוחר יותר. זה מעמיד בסכנה עצומה את הוכחת האמונה דרך המסורת שעוברת מאב לבן.

אבקש שהרב לא יסתמך בתשובתו על פרשנויות שונות שמנסות לפרש אחרת את הפשט שכתוב במלכים. הפשט כתוב בצורה מאד ברורה ולא משתמעת לשתי פנים וכל ניסיון לפרש אותו בדרך אחרת נראה כמו התחמקות מההתמודדות עם השאלה. כמו כן, אי אפשר להסתמך על דעות של פרשני התורה כאשר השאלה מעמידה בספק את אמיתות התורה.

תודה רבה מראש,סליחה על אורך השאלה. ברצוני להדגיש שהשאלה נשאלת מתוך רצון אמיתי להבין.תשובה:

אם יש רצון אמיתי להבין, אינך יכול לקבוע לי שלא אפרש כפרשנים מסויימים אם נראה לי שהם צודקים. קבלתי את הפרשנות שממנה עולה שהעם בימי יאשיהו כן ידע את התורה איננה נובעת מהיותי דתי, כי אם מסיבות רציונאליות. דרישתך שזו לא תהיה דעתי, היא החסרת ראציונליות.

לגופו של ענין, יש לשאול: מי הוא האלוה שעבדו לו במקדש שבו נמצא הספר? מפני מה חזקו את בדק הבית? בשם מי דברו עד אז הנביאים שהעם עבר על דבריהם? היתכן שאומה שלימה תמציא לעצמה סיפור חדש על עברה ותרבותה בסוף ימי שהותה בארץ? מדוע נאמר על הספר "את ספר התורה מצאתי" אם לא שמדובר בספר הידוע, שחשבוהו לאבוד? אם כן ברור שההתרגשות נבעה מכך שהספר השמור במקדש, כשמדובר כנראה בגליון המקורי מעשה ידיו של משה, שרד את רדיפות מנשה ואמון. לענין הפסח, שים לב שבכל מקום בתנ"ך (ששה מקומות) שבהם נאמר שעשו פסח, מדובר אחרי שנכשל העם בעבודה זרה.