האם היה באמת מעמד הר סיני?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

סיון תשע"אהקלטת וידאו