האם הרבנות הראשית היא הסנהדרין של ימינו?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"גהקלטת וידאו