הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - האם אפשר להבין את אלוהים?

אייר תשע"אהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)