הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - גשמיותו של האל

סיוון תשע"אהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)