מספר שאלות על פרשת נח

י' בחשון תשס"ז

שאלה:

אשמח לקבל תשובות או הפניות לכמה שאלות שלא מצאתי להן פיתרון:

1. עניין היונה והעורב בסוף הפרשה. לשם מה נכתב בתורה כל העניין ובמיוחד  פרט שולי כמו מה עשה עוף כזה ואחר. בנוסף, נוח היה יכול לפתוח את חלון התיבה ולראות? ובכלל הוא לא יצא בלי ציווי ד', אז בשביל מה כל הטרחה מסביב, ולשם מה נכתבה?

2. מה מטרת הברית לאחר המבול? מה יקרה אם אנשים יתנהגו כמו דור המבול, האם לא ייענשו? ודאי שייענשו כמו סדום ואחרים, למה לא ניתן היה לפעול באופן זה בדור המבול, מבלי לחכות להשחתה מוחלטת של הארץ?!

3. ענין הברית אחר המבול מוזכר חוזר ומודגש כמה פעמים למה? ומה המשמעות שהקב"ה רואה את הקשת כדי לזכור את הברית?

4. בתחילת הפרשה עניין החיות והבהמות שבאו/הובאו לתיבה מוזכר לפחות 4 פעמים. למה החזרות?תשובה:

לפני שלושים שנה ראיתי חוברת של הרב יונה מצגר, היום הרב הראשי, על נושא העורב והיונה. הברית אחר המבול באה בגלל שמשהו מהותי השתנה בנפש האדם אחרי המבול כך שלא יתכן שתגיע האנושות לאותה דרגת השחתה. עניין הברית חוזר פעמים רבות כדי לציין שהיא מקיפה את כל צדדי המציאות. הקשת, עיין רמב"ן. הכנסת החיות תחילה בשם א-לוהים שנים שנים מצד מדרגתו הפחותה של נוח, ואחר כך על ידי הוי"ה שבעה שבעה מצד מעלתו המוסרית.