הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - גילוי שורש הדינים

אלול תשע"אהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)