הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - אצילות, בריאה, יצירה ועשיה

תשרי תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)