הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - נפש, רוח, נשמה

תשרי תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)