חטא האדמה

י"א בחשון תשס"ז

שאלה:

א - איך ניתן להבין את חטאה של האדמה שלא הוציאה עץ פרי עושה פרי לאור מה שאנו מקובלים שהאדם הוא היצור הבחירי היחיד בבריאה?

ב- מה משמעות החטא הזה?תשובה:

האדם והעולם היו מאוחדים בראשית הבריאה, כך שהבחירה היתה מצויה בעולם כולו. החטא הוא שטעמה של המטרה אינו מורגש בשעה שעוסקים באמצעים.