הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ספר היצירה ויש מאין

כסלו תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)