הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - בלק בן ציפור

תמוז תשע"בהקלטת וידאו