הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ערב רב

אב תשע"בהקלטת וידאו