הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - הבחירה החופשית

סיוון תשע"בהקלטת וידאו