הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - מידת הדין ומידת הרחמים

אייר תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)