הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ספירת הכתר

ניסן תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)