הרב אורי שרקי

י"ב לעומר - הוד שבגבורה

ניסן תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)