הרב אורי שרקי

מ"א לעומר - יסוד שביסוד

ניסן תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)