הרב אורי שרקי

ל"ט לעומר - נצח שביסוד

אייר תשע"בהקלטת וידאו