מלחמת אזרחים

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תשרי תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)