ראיון עם הרב בנושא בני נח בתכנית של אלעזר שטרום

שבט תשע"בהקלטת וידאו