הרב אורי שרקי

היהדות לעומת הנצרות והאיסלאם - היחס לפוליטיקה

כסלו תשע"גהקלטת וידאו