הרב אורי שרקי

מלחמת הדעות

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק

"מעייני הישועה", י"ט בשבט תשס"ב
כיצד יש להלחם בדעות נפסדות, המושכות את ליבם של רבים? הדרך המצויה היא:

"המגינים על הדעות של היהדות מרימים קול צוחה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם ע"י ברור גדרי היהדות." (אורות, עמ' קכט)

אך המציאות מראה שאין דרך זו מועילה כשמדובר בזרם מחשבתי כולל:

"אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים." (שם)

היסוד לכשלון זה, נטוע בכך שמצד האמת יודעת היא אמונת היחוד בכל קנאותה, שדווקא בו מונח "גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות". (שם, קל).

לא מתוך חולשה של אי ודאות, וקל וחומר לא מתוך קנאות של צרות אופקים ניפגש עם הדעות, אלא אדרבה מתוך ש

"יודעת היא כי בכל יש ניצוץ אור, הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות... לכן תחת לדחות את כל תוכן הארג המחשבי, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי התהום... עלינו להרבות את האור המקורי... לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחיבור טבעי... ולא ילכו לרעות בשדה אחר גם את אותו המרעה אשר החלו לחשוב שאך שם הוא מקומו." (שם, קלא)