יהדות לעומת ערכים מערביים

דיון בין הרב אורי שרקי וד"ר תומר פרסיקו

תשרי תשע"ההקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)