הרב אורי שרקי

איך נצליח להתכוון בתפילה באמת?

כסלו תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)