הרב אורי שרקי

מסכת אבות - "מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקוות אנוש רִמה"

מרחשוון תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)