הרב אורי שרקי

קדושים - שיחה עם אלעזר שטרום על הפרשה

ניסן תשע"דהקלטת וידאו