הרב אורי שרקי

בהר - שיחה עם אלעזר שטרום על הפרשה

אייר תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)