הרב אורי שרקי

ט"ו בשבט - הכל בגלל פרי אחד

שבט תשע"בהקלטת וידאו