הרב אורי שרקי

שבועות - למה לא נאמר בתורה ששבועות הוא חג מתן תורה?

אייר תשע"דהקלטת וידאו