הרב אורי שרקי

תשעה באב - שיחה עם אלעזר שטרום

אב תשע"דהקלטת וידאו