הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - הקבלה והציונות

ניסן תשע"אהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)