הרב אורי שרקי

שיוויון בנטל

סיון תשע"ג



הקלטת וידאו