הרב אורי שרקי

מה קודם למה? מי קודם למי? בחירות לא פשוטות לפי התורה

אדר ב' תשע"דהקלטת וידאו