הרב אורי שרקי

היכן הפרט ביחס לכלל?

סיוון תשע"דהקלטת וידאו