הרב אורי שרקי

היכן הפרט ביחס לכלל?

סיוון תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)