אמונה וכפירה

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אדר תשע"גהקלטת וידאו