אצל מי נמצאת היהדות המקורית?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"גהקלטת וידאו