מהי היהדות?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

סיוון תשע"בהקלטת וידאו